Έρευνα Αγοράς - γιατί χρειαζόμαστε τις έρευνες;

Τι είναι η έρευνα αγοράς, σε τι αποσκοπούν αυτές οι έρευνες; Ως επί το πλείστον, η έρευνα αγοράς αποτελείται από συλλογή δεδομένων και την ερμήνευση / αποκωδικοποίηση αυτών. Μέσα απ’ αυτές τις δραστηριότητες διαμορφώνονται διάφορες παράμετροι της αγοράς, όπως οι τιμές των αγορών και υπηρεσιών, η ζήτηση και προσφορά αυτών, καθώς και η γνώμη και συμπεριφορά των καταναλωτών. Ακόμα, η έρευνα αγοράς προσδίδει μια καλή αντίληψη όσον αφορά τον ανταγωνισμό.

Αδιαμφισβήτητα, μεγάλο μέρος στην επιτυχία μια εταιρείας παίζει η σωστή ανάλυση της αγοράς η οποία οδηγεί σε σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις. Η καλή γνώση των προϋποθέσεων και απαιτήσεων της αγοράς εντός της οποίας δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, και εν τέλει η ορθή εφαρμογή των κατάλληλων marketing στρατηγικών, βοηθάει στο αποτελεσματικότερο και σαφώς πιο επιτυχημένο λανσάρισμα νέων υπηρεσιών και προϊόντων.

Έρευνα Αγοράς - γιατί χρειαζόμαστε τις έρευνες;

Σημαντικό ρόλο στη συλλογή δεδομένων, που μπορεί να επιφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, παίζει η έρευνα αγοράς..

Η έρευνα αγοράς ενδείκνυται ακόμα και σε περιπτώσεις αυξημένου ρίσκου, όταν και απαιτούνται λήψεις σημαντικών εταιρικών αποφάσεων. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν κυρίως:

 • Εμφάνιση σοβαρού ανταγωνισμού, ο οποίος απολαμβάνει μεγάλο καταναλωτικό ενδιαφέρον.
 • Στοχευμένη επέκταση σε νέες αγορές.
 • Μετατροπή αγοράς πωλήσεων σε αγοραστική αγορά.
 • Αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί εκ μέρους του κράτους σε συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές.
 • Συνεχείς ή γρήγορες αλλαγές στις απαιτήσεις / προσδοκίες των καταναλωτών συνδυαστικά με μείωση των αναγκών τους ή της αγοραστικής τους δύναμης.

Ο κύριος λόγος που οι εταιρείες τρέχουν έρευνες αγοράς σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους είναι η εν δυνάμει επίτευξη αύξησης της ζήτησης των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών. Οι παρακάτω παράγοντες βοηθούν σημαντικά στην αύξηση των πελατών:

 • Δοκιμαστική έρευνα
 • Έρευνα τιμών
 • Εμπορική έρευνα
 • Έρευνα ανάπτυξης και προώθησης
 • Έρευνα ικανοποίησης πελατών
 • Πάνελ νοικοκυριών

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των μεθόδων έρευνας, όπως: διαθέσιμο χρονικό πλαίσιο για τη συλλογή των δεδομένων, το μέγεθος της αγοράς, οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για τη διεξαγωγή της έρευνας, το αντικείμενο της έρευνας.

Η έρευνα με ερωτηματολόγια αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες τεχνικές έρευνας αγοράς. Λόγω της ευκολίας συλλογής των δεδομένων και της εύκολης ανάλυσης αυτών, η έρευνα με ερωτηματολόγια έγινε ένα από τα βασικότερα εργαλεία για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς.

Η έρευνα με ερωτηματολόγια αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες τεχνικές έρευνας αγοράς.

Διακρίναμε ορισμένους τύπους έρευνας. Απ΄ αυτούς τους τύπους οι δημοφιλέστερες μέθοδοι έρευνας αγοράς είναι οι εξής:

 • Τηλεφωνικά,
 • Ταχυδρομικά,
 • Μέσω των ΜΜΕ,
 • Άμεσο (Direct) Marketing,
 • Ραδιόφωνο και Τηλεόραση,
 • Διαφημίσεις,
 • Μέσω διαδικτύου (υπολογιστής / smartphone),
 • Μέσω ακροάσεων,
 • Με φυλλάδια

Μιας και ζούμε στην εποχή του Διαδικτύου, η πλέον προσβάσιμη και φθηνότερη μέθοδος συλλογής δεδομένων είναι η online και mobile έρευνα. Αυτού του είδους η έρευνα έχει σχετικά υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος. Οι online έρευνες - ερωτηματολόγια είναι ως επί το πλείστον απλές και η απάντηση των ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες είναι καθόλα εύκολη.

Τέλος, η ανωνυμία των ερευνών αυτών βοηθάει τους συμμετέχοντες να απαντούν ειλικρινά και χωρίς να φοβούνται την επίκριση. Έτσι, επιτυγχάνονται υψηλότερα επίπεδα καλύτερης αποκωδικοποίησης και κατανόησης της αγοράς.

TGM Research - mobile surveys

ΗTGM Panel Greece ανήκει στον μεγάλο πάροχο παγκόσμιας έρευνας αγορών - TGM Research FZE. Όλοι μας, ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο. Ας τον ανακαλύψουμε μέσα από έρευνες αγοράς. Έλα μαζί μας σε αυτό το ταξίδι χωρίς περιορισμούς.